Как да привлечем за измама

Anonim

Откриването на измама включва действия или дейности, които са необходими за откриване на факти, доказващи неприлични действия, злоупотреби, извършване на измами. В този процес не участват разследващи действия, които имат за цел да открият методите на кражба, размер и мотиви. Измамата се смята за по-трудна за идентифициране на фактите за нейното извършване, отколкото за други престъпления.

инструкция

1

Конституцията гласи, че страната гарантира единството на икономическото пространство, подкрепа за конкуренцията, свободното движение на стоки и финансови активи, както и свободата на стопанската дейност. Непосредствената заплаха за тези разпоредби е измама. Въпросите за борба с различни видове измами стават все по-актуални, тъй като мащабът на престъпността се разширява и придобива нови форми. След прехода към пазарни отношения активността на хората, използващи престъпни средства за обогатяване и бизнес, се увеличи значително.

2

Измамната измама е умишленото прикриване или изопачаване на истината, за да се заблуди човек, който притежава собственост. За да се приведе организацията в отговорност за измама, е необходимо да се установи дали е установено законно, дали всички необходими процедури са приключили по време на неговото създаване и дали дейността й се извършва в посочената в Хартата посока. Предметът на измамата включва разглеждане на обстоятелствата, тяхната оценка и причинно-следствената връзка между действието и резултата от престъплението.

3

За да се привлече лице за измама, е необходимо да се идентифицира фактът на престъпление, т.е. да се разпознават и проучват симптомите, докато се получи неоспоримо доказателство за злоупотреба. Следователите разбират причините за симптомите. За съжаление много признаци остават незабелязани. Дори и да се намерят, те често не получават дължимо внимание.

4

Много често при измама е трудно да се докаже, че наличните признаци и симптоми показват наличието на факт на престъпление, а не непреднамерена грешка. За да се образува наказателно дело по обвинения в измама, в повечето случаи трябва да се докаже повторяемостта на действията, доказващи извършването на престъпление. Ето защо, след като са събрани всички факти и документални доказателства, е необходимо да се свържете с полицията.

Обърнете внимание

Симптомите, които показват извършването на всякакъв вид измама, не са предвидими. В някои случаи може да се забележи един симптом, да се появи измама или да има много признаци и да няма престъпление.

Добър съвет

Има толкова много видове измами, че идентификацията може да отнеме много време, така че трябва да бъдете търпеливи.

arrow