Как да направите подарък за имота

Anonim

Документ за подарък за недвижимо имущество, а в някои случаи и за движимо, трябва да бъде регистриран, в противен случай подаръкът ще се счита за невалиден. Получаването на имущество чрез нерегистриран подарък може да се направи само с решение на съда, а положителна присъда тук е рядкост. Така че внимавайте предварително за правилния дизайн на подаръка.

Ще ви трябва

  • - подарък, подписан от две страни;
  • - документи, потвърждаващи собствеността ви върху имота, който искате да дарите;
  • - регистрация в Службата на Федералната регистрационна служба.

инструкция

1

Можете да дарите имота веднага след сключване на договор за дарение или с настъпването на определен момент (преместването, определени условия и т.н.). Това е т.нар. Консенсусно споразумение. За да дарите недвижим имот, не забравяйте да подпишете писмено споразумение за подарък и да го регистрирате в Службата на Федералната регистрационна служба.

2

Писмена регистрация на движимо имущество е необходима, ако: - донорът е юридическо лице и цената на подаръка надвишава пет минимални заплати, - договорът предвижда обещание за дарение в бъдеще. Договор, който подлежи на държавна регистрация, се счита за сключен от момента на регистрацията му в държавните органи.

3

За да регистрирате акт за подарък, представете акта за подарък в 3 екземпляра на дирекция "Федерална регистрационна служба", както и документи, удостоверяващи собствеността ви върху дарения имот (документи на ОТИ, извлечение от регистъра на дома, технически паспорт и др.), Разписка за плащане задължения, а в някои случаи и съгласието на членовете на семейството за прехвърляне на собственост и съгласието на настойничеството. Във всеки случай списъкът на документите, които трябва да бъдат прикрепени към акта за подарък, се определя отделно.

4

Издаване на подарък в определена форма, отклонението от което може да доведе до неприемане на документи за регистрация или спиране на регистрацията. Ето защо е по-добре да се консултирате предварително с нотариус или адвокат. Договорът за дарение обаче може да бъде направен в проста писмена форма, без нотариална заверка. До 1996 г. подаръчният акт се счита за валиден в случаите на нотариална заверка. Но от 1997 г. функциите на нотариуса за проверка на документите се възлагат на служителите на Регистрационните служби.

5

За регистрация на акта за подарък, заплаща се данъкът, той зависи от степента на родство между донора и донора. Ако дарителят и дарителят са членове на едно и също семейство или близки роднини (съпрузи, деца, родители, баби и дядовци, баби, внуци, братя, сестри), те са освободени от данък. Ако дарителят и дарителят са отдалечено свързани (лели, чичовци, племенници, братовчеди) или не са свързани, те ще трябва да платят 13% от цената на апартамента. В последния случай е по-евтино да се сключи договор за продажба на имот за символична цена, отколкото да се плати 13% от стойността на имота, оценена от експерти от Бюрото за техническа инвентаризация.

arrow