Записване в трудовата книжка на непълно работно време

Anonim

Работата на непълно работно време не е задължителна за служителя. Осъществяването на запис за вписване на работа в работната книга има някои особености в сравнение с вписването за основното място на работа. Този запис се прави, само ако служителят желае на мястото на основната работа.

инструкция

1

Външният работник на непълен работен ден трябва да предостави на основното работно място документ, потвърждаващ изпълнението на трудовата дейност при друг работодател. Такъв документ може да бъде заповед за допускане до работа, заверено копие от тази заповед, извлечение от посочената заповед, удостоверение за работа на непълно работно време.
Вътрешният притежател не трябва да предоставя на работодателя документи, потвърждаващи работата на непълно работно време. Все пак в основното работно място вече има заповед за наемане на работа на непълен работен ден и въз основа на този документ се прави запис в работната книга на служителя.

2

Заедно с тези документи служителят предоставя заявка за вписване в работната книга. Заявлението е написано в свободна форма на името на ръководителя на организацията. В частта от искането можете да посочите следната формулировка: „Искам да впишете в работната ми книга заетостта на непълно работно време в ООО„ СтройДвор ”. Прилагам копие от заповедта за работа.“

3

Въз основа на тези документи, трябва да направите запис в работната книга в раздела "Информация за работата":
- въведете поредния номер на вписването в колона 1;
- в колона 2 се отразява датата на наемане за работа на непълно работно време;
- в колона 3 се посочва позицията и структурното звено (ако е необходимо) на работника на непълно работно време;
- в колона 4 е посочен документът за базата за наемане на служител на непълен работен ден, както и неговия номер и дата (например заповедта на „СтройДвор” ООД за наемане на номер 5 от 01.01.2012 г.).

Обърнете внимание

Не е необходимо да се издава допълнителна заповед за записване в трудовата книжка на работника на непълно работно време.

arrow