Експертно мнение: пример. Основания и компилация на извадката

Anonim

За какво е експертно мнение? Пример най-често се отнася до съдебни дела, разбира се, той присъства там, но неговото използване не се ограничава само до тях. Различни и изисквания за неговото изпълнение и изготвяне.

Концепцията за експертно мнение

Експертиза - проучване от експерти в съответната област, за да се намери отговор на въпроси, които изискват специални познания. Засегнати са областта на науката, изкуството, технологиите. Експертното мнение - пример може да се види в статията - съдържа резултатите от изследванията и заключенията на експертите.

Законодателството в тази област е доста обемно. Сред законите са:

 • Закон за съдебната, държавната експертна дейност.
 • Разпоредби на процедурните кодекси по въпросите на проверката.
 • Други закони и актове.

Последната включва Градоустройствения кодекс, Закона за оценъчните дейности, за техническото регулиране и т.н., такава разлика се дължи на факта, че всяка област има свои характеристики.

Общо казано, експертното мнение е това, което завършва експертното изследване или изследване, ако работата е извършена в група.

Съдебномедицинската експертиза

Това включва дейностите на специални институции, а не непременно държавни, които са сертифицирани. Тяхната дейност се осигурява от обучени специалисти.

Според закона на първо място държавните организации осигуряват нуждите на правоприлагащите органи по наказателноправни въпроси.

Гражданските прегледи се провеждат от тях, ако няма организация в региона, която би могла да проведе проучване. Почти навсякъде има някакъв център за независимо изследване. Всички те, независимо от статута им, предоставят платени услуги.

Какво е различна криминалистика?

 • назначен от съда, или от следователя, или от следователя;
 • Освен гражданската отговорност, експертът има и наказателна отговорност за непровеждането на проверка или умишленото предоставяне на неверни резултати.

Изключение е назначаването на проверка от нотариус, преди да се вземе решение за откриване на съдебно дело. Обикновено се извършва за консолидиране на доказателствата (например оценка на щетите от наводнения и установяване на причините за това), тъй като с времето това ще стане невъзможно.

Регулирането на изследването е различно в наказателния процес, тук работата по назначаването, разпита, оценката попада предимно на следователя или следователя. Разбира се, ако е необходимо, подобни действия се извършват от съдиите.

Основна регулаторна рамка

Формата на експертното мнение се определя от изискванията на ведомството, например Министерството на икономическото развитие прие редица актове, свързани с оценката на експертизата.

Съответните актове се приемат от Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването за организации, които са под тяхна юрисдикция. По подобен начин Министерството на вътрешните работи.

Така че, преди да проучите резултата, трябва да разгледате експертното мнение, пример от съответните полеви и ведомствени поръчки.

Съдебната практика отразява това, което съдиите по-често обръщат внимание в този или онзи случай.

Изисквания към съдържанието

Заключението се прави както на формата, така и на обикновения лист.

Той показва:

 • дата, място (град, град);
 • пълно наименование на институцията;
 • провеждани събития;
 • отговори на поставените въпроси или други изводи, в зависимост от изискванията на закона;
 • подпис, печат.

Задължително посочване на длъжността и името на лицата, отговорни за сключването.

Отговорността за несправедливо изпълнение на задълженията е установена със закон и автоматично дава право на обезщетение. В същото време следователят или съдията в решението се позовават на членовете на Наказателния кодекс при назначаването на съдебномедицинска експертиза. В противен случай, тогава няма причина да бъде приведен в наказателна отговорност. Правилата се прилагат еднакво както за държавната институция, така и за центъра на независимата експертиза.

Как да обжалваме резултатите от изследването

Отменя ли се експертното мнение? Пример за това не е един. Ако говорим за съдебномедицински прегледи, резултатите от тях, тяхното подаване ще бъде обжалвано заедно с цялото решение. Въпреки че е съставен от експерти, съдът не е длъжен да се съгласи с него.

Страните имат право да посочат противоречия с материалите по делото, обстоятелствата и съдията може да назначи ново проучване или да пренебрегне констатациите му.

За други видове експертизи се прилага различна процедура, например по въпроси, свързани с градоустройствената експертиза. Има специален документ, съдържащ:

 • изисквания за жалби;
 • алгоритъм за действия за неговото разглеждане;
 • основание за промяна или пълно обръщане на констатациите от първоначалното заключение.

В други случаи, като например в въпроса за оценка, законът позволява на заинтересованите страни да поискат от съда да обяви резултатите незаконни.

Най-често решението на съда се отменя, взето въз основа на резултатите от изследването, в случай на участие на друг експерт.

arrow