Натурализацията е ... Как да получим руско гражданство

Anonim

Под гражданството на Руската федерация трябва да се разбере фиксираният тип отношения между човек, който живее в Русия и държавата. Важно е да се добави, че тези отношения определят взаимните им задължения и права. Основната отговорност на страните е да защитават сигурността и интересите. Трябва да знаете, че определението и принципите на руското гражданство са залегнали в настоящата Конституция. Какъв е най-добрият начин? Защо? На тези и други също толкова интересни въпроси може да се отговори, като прочетете тази статия.

Гражданство на Руската федерация

Първо, би било препоръчително да се отбележи, че гражданството на Руската федерация предполага равенство, единство, право на промяна и възможност за лишаване. Освен това тежката особеност е правото на придобиване на гражданство на двете страни. Важно е да се знае, че получаването на гражданство на Руската федерация, които живеят на нейна територия, днес се насърчава по един или друг начин. За да се получи съответния статут е необходимо да има някакви основания. Сред тях могат да бъдат различни методи: Как да се получи руско гражданство?

 • Право на раждане
 • Възстановяване на разглеждания статус.
 • Получаването на гражданство е натурализация като специфичен процес.
 • Получаване на руско гражданство в съответствие с законния брак с руски език.

Повече за натурализацията

Натурализацията е придобиването от граждани на чужденци на граждански паспорт в случай, че са изпълнени условията и изискванията, определени в действащия закон за руското гражданство. Към днешна дата се предоставят общи и опростени опции за присвояване на този статус. Важно е да се отбележи, че тези, които преди са били или никога не са били считани за гражданин на дадена страна, могат лесно и бързо да придобият руско гражданство. Това означава, че натурализацията често е процес на получаване на гражданство от бившите съпрузи на чужденци или обикновени емигранти, които са решили да се завърнат у дома.

Важно е да се отбележи, че получаването на руски паспорт е възможно във връзка с брака. Въпреки това, гражданството на Руската федерация въз основа на горните основания може да се получи само в случай на доказване на съжителство в страната. Понастоящем срокът за запознаване със съответната петиция, дължаща се на брака, е намален на шест месеца. Трябва да се помни, че получаването на гражданство е натурализация, която изключва сключването на брак в чужбина. Освен това гражданските отношения също не се вземат предвид.

Общи основания за определяне на статут

Наличието на гражданство на Руската федерация при нейното получаване на обща основа зависи от следните условия:

 • Жалбоподателят пребивава законно в Русия с разрешение за пребиваване най-малко пет години.
 • Заявителят има постоянен източник на доходи.
 • Заявителят знае руски език.
 • Жалбоподателят отказва друго гражданство.

Днес има категория лица, за които да кандидатстват за руско гражданство по реда на натурализация е доста проста и бърза процедура. Обикновено това отнема една година. Препоръчително е да се включат висококвалифицирани специалисти, както и хора, които имат съответни професии за страната. Освен това говорим за изтъкнати фигури на изкуството, спорта, културата и науката, както и за хуманитарни и политически бежанци.

Регистрация в чужбина

Интересно е да се знае, че понастоящем руското гражданство може да се получи и при пребиваване в чужбина. Този дизайн е много печеливш. За целта е необходимо да се формулира компетентна петиция, след която документът да се предаде на служители на дипломатическо консулство или представителство в съответствие с местожителството на лицето, което е поискало. Такъв вариант на натурализация е най-лесният вариант на облекчената обреченост на руското гражданство. Трябва да се има предвид, че в този случай документацията трябва да бъде изпълнена безупречно. Тогава жалбоподателят може да получи гражданство не по-късно от шест месеца.

Обща документация

Трябва да знаете, че регистрацията на въпросния статут днес се счита за невъзможна без своевременно и правилно подаване на документи. За да получите руско гражданство, трябва да предоставите на служителите на ФТС следните документи:

 • Заявлението, издадено в съответствие с определени правила в два екземпляра.
 • Три снимки 30x40 милиметра.
 • Разписка, потвърждаваща плащането на държавно мито или консулска такса.
 • Лична хартия.
 • Сертификат за пребиваване относно наличието на постоянна регистрация. Ако тази информация е налична в документацията, няма нужда от сертификат.
 • Обяснителни документи в случай на промяна на фамилното име.

Опростено гражданство

Днес получаването на руско гражданство в съответствие с опростената процедура се извършва сравнително бързо и лесно, когато са изпълнени следните изисквания и условия:

 • Заявителят е чуждестранен гражданин или физическо лице, което не притежава статут, но постоянно пребивава в Русия.
 • Заявителят има регистрация по мястото на пребиваване.
 • Заявителят има достатъчен законов източник на доходи.
 • Фактът на подаване на отказ от предишно гражданство.

Текущи основания

Трябва да знаете, че искането за гражданство на Руската федерация в съответствие с опростената схема днес е възможно поради следните причини:

 • Наличието на родителя на жалбоподателя (баща или майка), който има постоянна регистрация.
 • Жалбоподателят е бивш гражданин на СССР, при условие че няма гражданско състояние.
 • Жалбоподателят е женен в продължение на три години с руски гражданин.
 • Заявителят се счита за недееспособен, а неговите възрастни и способни деца са граждани на Руската федерация.

Какво друго?

В допълнение към горните причини за получаване на руско гражданство, понастоящем са от значение следните точки:

 • Кандидатът е обучен в съответствие с държавните програми след 2002 г. и най-малко три години работи по специалността.
 • Заявителят е индивидуален предприемач и най-малко три години работи по руския ОКВЕД (очевидно условие тук е приходите, които са равни или надвишават 10 000 000 рубли).
 • Заявителят се счита за основен инвеститор; неговият дял е не по-малко от 10% от акционерния капитал, чиято стойност надвишава 100 000 000 рубли.
 • Кандидатът е специалист, чиято професионална дейност е включена в списъка на най-търсените специалитети. Важно условие тук е срокът на неговата работа, равен на три години.
 • Кандидатът е официално признат за роден език и живее законно в Руската федерация.

Необходимо е да се добави, че до 2007 г. е издаден документ за всяко дете, потвърждаващ статута на гражданин. От 2002 г. за него е съставен специален документ, без който е невъзможно да се получи граждански паспорт или чужд. През 2007 г. лайнери бяха отменени. Днес правилата са следните:

 • Вписването на гражданското състояние в паспорта на детето се счита за валидно.
 • Статутът е законово закрепен, когато родителите на детето действат като граждани на Руската федерация, но самото дете няма съответно вписване в паспорта.
arrow