Какво е престъпна небрежност

Anonim

Престъпна небрежност е извършена от лица, които при дежурство извършват дейности по небрежност с неблагоприятни последици. В наказателното право член 26 от Наказателния кодекс подчертава, че такива действия са форма на виновност. Класификацията зависи от предсказанието на участника в инцидента, до какъв резултат ще доведе неговата престъпна небрежност. Този критерий разграничава престъплението от различни разновидности на вината, когато извършителят не може дори да подозира, че действията му са опасни за обществото.

Действия на небрежност

Престъпната небрежност принадлежи към по-малко разпространените явления на наказателното право в сравнение с умишлените престъпления. Безразсъдната вина се определя въз основа на отношението на човека към собствените му престъпления, които са създали опасни последствия. Въпреки че в правния акт има резерви, засегнатото лице трябва да е предвидило неприличен резултат, ако е бил внимателен и предпазлив в задълженията си. Законодателят раздели вината, придобита чрез небрежност, на два вида, като изтъкна престъпна небрежност до различно ниво от подобни и в същото време различаваща се по критериите за действия, извършени с лекота.

Две вина една посока

Лице с безразсъдни престъпления може да бъде обвинено незабавно в 2 неправомерни действия или в едно, в което адвокатите са видели отличителни черти. Криминалната фриволност и престъпна небрежност имат отделни характеристики. Спецификата на човешките отношения, която съчетава подобно социално-психологическо съдържание на елементите, ще помогне да се разграничи една вина от друга. Във всеки случай възниква:

 • изпълнение на работните процеси;
 • невнимание към времето за производство;
 • неспазване на задълженията, наложени от длъжността;
 • нарушение на предпазливостта.

Гражданите по време на инцидента имат обективни и субективни предпоставки, за да имат необходимата грижа да вършат работата. Осъзнаването на обществената опасност от начините за изпълнение на задълженията и възможностите за тяхното предотвратяване води до нивото на наказание. Виното в две облика под формата на лекомислие и небрежност има различия по някакви основания.

Лека престъпност

За да разберем престъпната небрежност, Наказателният кодекс ясно описва тази вина, трябва да знаете особеностите на недобросъвестното поведение. Гражданите извършват съзнателно опасни действия, знаят какво ще се случи, но продължават да действат. Те сформираха мнението, че опасността ще премине или нарушителят ще има време да поправи последиците. Но всичко противоречи на предварителните изчисления, които са неоправдани и поради това възникват опасни за другите резултати.

Съществуват прилики с лекомислени престъпления с умишлени и непреки престъпления. Въпреки че съдържанието на предмета намалява степента на вина от несигурността на предсказването на последствията. Ето защо, несериозните хора вършат работата, надявайки се на "може би". Съдържанието на тази вина има и отличителни знаци от непрякото намерение. Умишлено престъпление е извършено с безразличие. Хората не се интересуват от това какво води. Летивостта се прави с надеждата, че нищо няма да се случи или опасността ще бъде предотвратена във времето.

характерни черти

Критериите за престъпна небрежност красноречиво описват престъплението на вината. Гражданинът изпълнява задълженията си неправилно, но не знае, че те са опасни за обществото. Лицата извършват своята дейност небрежно, а не целят да накърнят защитените от наказателното право интереси. Хората могат да знаят какво правят, когато нарушават предпазна мярка, но не представляват опасността, която представляват за другите. Може би такива граждани дори не знаят, че работата им е изпълнена с нарушения, и е необходимо да се спазват правилата, установени на работното място. Все пак, небрежността се отнася до волевия акт. Човекът избира как да се държи, когато предпазливостта е един от важните моменти, неспазването на правилата може да доведе до извършване на престъпно деяние.

Съдебна практика

Примерите за престъпна небрежност от съдебната практика ще покажат с разочароващо очевидни и неблагоприятни последици. Медицинският работник дава на пациента, вместо предписаното лекарство, лекарство, което причинява алергична реакция в организма. Пациентът се задуши от спазъм и не може да бъде спасен. Войникът почистваше пистолета, който преди това не бе проверяван. В цевта имаше патрон, имаше изстрел, който удари другия. По време на престъпна небрежност извършителите не показват преднамереност, невнимателно реагират на задълженията си, което води до проблеми на други хора.

Пример за невинност

Учените и учени разглобиха всяко престъпление на малки елементи, дадоха им характеристики. Криминална небрежност и невинно причиняване на вреда също са проучени подробно. За тези случаи се казва в Наказателния кодекс в чл. 28. Законът предвижда извършването на официални действия. Гражданинът Сидоров, държател на строителни материали, е осъден заради безразсъдното убийство. В здрач той излезе от къщата, реши да пуши близо до пътя и по невнимание хвърли мача. Огънят падна в празен варел, където веднъж се намираше бензин. Опасни изпарения се натрупаха вътре и контейнерът избухна от топлината. Частите отлетяха, удряйки храма от един селянин, който минаваше покрай него. Съдът заключи, че инцидентът е станал близо до строителната площадка. Пазачът не можеше да предвиди опасността и дори не знаеше, че някой е хвърлил барел близо до пътя.

Критерии за вина

Всяко престъпно деяние има субективна и обективна страна с наличието на определени знаци. Обективният критерий за небрежно отношение към работата са задълженията на служителя, той трябва да е наясно с това, което идва от неговите действия. Субективната страна е възможното му предвиждане. Мярката на обективния параметър е способността на обикновените хора: ако той е способен да знае, че ще възникнат неприятности, то това трябва да бъде известно на всички. Концепцията включва преднамереност за индивиди, които се занимават с определена дейност, а дължимата грижа е показана на всеки гражданин в обществото. Когато разглеждате субективния критерий, определете:

 • способностите на дадено лице;
 • личните му качества;
 • бизнес квалификация;
 • обкръжение.

Необходимо е да се оценят условията, при които е извършено деянието, за да се установи способността на извършителя да предотврати опасни последствия. За квалификация е важен субективният критерий, на който се взема решение.

Случаи на невинност

От Наказателния кодекс на Руската федерация в 2 части в чл. 28 е осигурен друг вид щети на хората без вина на преките участници. Има характерни признаци, които пречат на хората да имат пълно разбиране за заплахата и последствията от предотвратяване на опасността. Причините принадлежат на качествата на човека, неговото състояние:

 • психофизиологичното;
 • нервни претоварвания;
 • екстремни условия.

Ситуациите показват случаи, при които дадено лице е физически неспособно да предотврати инцидент поради дефекти в кола, за която не е виновен. Причината е открит фабричен дефект или повреда на механизми от трети страни. Невинни признават действията на специалистите, ако не могат да предотвратят проблеми с претоварването на тялото. Такива примери са наблюдавани при пилоти и локомотивни шофьори.

arrow