Наказателна изпълнителна политика на държавата: концепцията, съдържанието и изпълнението

Anonim

Наказателно-изпълнителната политика на Руската федерация е насочена към борба с престъпните елементи, която включва изпълнението на наказания, осъдени за незаконни действия. Държавните органи работят в условията на формирана, развита система. Правни принципи, стратегия постигат социални цели, които са изправени пред обществото и страната. Основната насока на държавната политика се изразява в защитата на гражданите от престъпниците, предотвратяването на престъпления, рехабилитацията на освободените.

Изкуството на управляващото общество

Концепцията на наказателната политика съдържа инструмент, създаден от правителството, държавните органи, обществени организации, форми и методи, осигуряващи:

 • изпълнение на присъди;
 • корекция на осъдените;
 • превенция на престъпността.

Под наказателната политика трябва да се разбира работата на правните структури за противодействие на престъпните процедурни, социално-икономически методи. Те се основават на конституционни норми, съгласувани с международни правни актове, които имат за цел социално адаптиране на затворниците в поправителните институции с възпитателна работа.

Постигане на цел

Наказателната политика е механизъм, който помага за организиране на изпълнението на съдебни решения, за прилагане на коригиращи мерки за осъдени лица. Курсът, който страната приема, включва:

 • цели;
 • цели;
 • стратегия.

Те създават ефективна корекционна система в Русия:

 • защита на населението от престъпници чрез наказателни санкции;
 • условия в затворите;
 • правата и свободите на осъдените на законодателно ниво.

Правната посока се определя от Конституцията на Руската федерация, на основата на която се признават правата на човека и тяхната свобода.

Какви са принципите на държавните органи?

Работата на наказателната политика без принципи е невъзможна.

Въз основа на тях:

 • твърдят закони;
 • разработва се правна документация;
 • установени норми на поведение в обществото.

Системата от стойности включва:

 • върховенството на закона;
 • общо равенство;
 • хуманизъм;
 • демокрация;
 • свобода, права, законни интереси на индивида.

Един проспериращо общество се създава само в демократична правова държава със стабилно развитие, там няма масови конфликти.

Решаване на проблеми

Наказателната политика на държавата се развива и определя:

 1. Приеми, методи за работа с лица, изтърпяващи присъди за престъпления.
 2. Работа, ред в заведенията, където се държат затворниците.
 3. Участието на различни структури, отдели, органи за коригиране на криминални елементи.
 4. Методи, дейности, насочени към подпомагане на гражданите след освобождаването от колониите.

Решаването на задачите, поставени пред държавните структури, е възможно без да се нарушават основите на законодателството.

Съдържание на наказателната политика

В съдържанието на политиката са включени теоретичните разработки, които трябва да се прилагат на практика в държавните органи, осъждането на престъпниците, тяхното изпълнение към крайната цел.

За да изпълним всички законодателни насоки при изпълнението на задачите, трябва да организираме взаимодействието на различни области:

 • социална;
 • правоприлагане;
 • Корекции.

Тези области са под влиянието един на друг. Когато държавата е в стадия на развитие, за нея се развива схема на политическото ръководство в едно цяло. Тя отразява състоянието на обществото с морални и етични основи. За да се премахне ефективно престъпността, политиката е условно разделена по вид. Неговите основни части са престъпни, изпълнителни и предупредителни взаимодействия.

Зависимост на формите и методите

Съвременните фактори се влияят от социални фактори.

Те включват:

 • икономическото ниво на страната, доминирането на моралните ценности, правните идеи;
 • състояние на гражданите (т.е. здраве и материално благополучие);
 • система за социални услуги;
 • пенсии, обезщетения, социални гаранции;
 • увеличаването на престъпността, тяхната превенция;
 • превантивни мерки за пиянство, подкуп.

Само в една просперираща страна може да има здраво общество, в което липсват криминални планове и групировки.

Стратегически планове

За прилагането на наказателната политика е необходима правилната стратегия.

Той се състои от тактики:

 • демократизиране на дейността на колониите;
 • разработване на наказания, които ще заместят лишаването от свобода;
 • планира включването на организации в поправителната работа на осъдените.

Стратегическото изпълнение на наказанията се характеризира със стабилност, промените са възможни поради фундаментални икономически, идеологически трансформации. Насоката към постигането на целта, начините за тяхното изпълнение могат да променят курса:

 • с нови политически възгледи за осъдените;
 • други икономически позиции в страната;
 • реорганизация на производството в поправителните институции, където трудът на затворниците се използва по различни насоки;
 • деполяризация в образователната работа;
 • промени организационната рамка в изпълнителната система.

Когато една икономически устойчива, развита държава постави висока цел с фундаментална стратегия, то тогава изпълнението е независимо от политиката.

Какво принадлежи на субектите на формирането?

Наказателно-изпълнителната политика на Русия при изпълнение на присъдите се извършва по държавни методи:

 1. Вътрешна и външна политика. Указанията му се определят от президента. Унищожаването на престъпността е държавна задача. Ръководителят на страната одобрява стратегията, тактиката в изпълнителната система, нейното развитие, реформа.
 2. Федералното събрание на Руската федерация приема законодателни актове, които се отнасят до наказателноправни въпроси, разработва се проект за амнистия и се разследват фактори, влияещи върху политиката при прилагането на наказанията.

Работата в системата се извършва от правосъдие, неговите централни и териториални органи:

 • Министерството;
 • съдебни изпълнители в отдела;
 • военна администрация;
 • институции, които налагат наказателни санкции.

Прилагането на правилата се осъществява с:

 • документи - директиви, нагласи, те определят как да се отнасят до различни жизнени дейности в независима Русия;
 • законодателство;
 • правните отношения с Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на политиката се определя от специфични норми и правни институции, като се разработва тяхното материално ниво, което се използва за изпълнение на наказанията.

Нормите в наказателното право уреждат практическото прилагане на наказания за престъпни деяния:

 • престъпни деяния, които представляват опасност за обществото с въвеждането на оценката, степента на заплаха, санкциите;
 • определяне на системата на възмездие, разпределение по отношение на типовете, размерите
 • определяне на общото начало, процедурата за възлагане на изпълнението на присъди с диференциални критерии;
 • разглеждане на обстоятелствата, за да се установи, че вредата е установена, разследването е проведено по законен начин, са предприети допустими действия, когато е изключена наказателна отговорност;
 • подчертавайки извършването на много престъпления и съучастие от различни страни.

Правилата на процесуалното право указват реда на практическа реакция на престъпленията:

 • да образува наказателно производство;
 • предварително разследване;
 • разглеждане в съдебни инстанции;
 • приемат решения;
 • определят условията за лишаване от свобода.

Наказателният процес решава как да се приведе присъдата в изпълнение на наказателната политика. Съдът издава заповед, адресирана до компетентните органи от компетентните служби, където се определя с какви мерки да се повлияе на престъпника. Методите за прилагане на съдебните решения до голяма степен зависят от морала на обществото. При възникване на социални противоречия се проявява негативно отношение към осъдените. Изпълнителната политика на наказателното право става жестока, спира изпълнението на целите и принципите, характерни за една просперираща страна.

arrow