Източници на правото. Форми на правото. Източници и форми на руското право

Anonim

През цялото си съществуване човечеството се е опитвало да намери най-ефективния начин за регулиране на отношенията, които възникват в процеса на неговата пряка дейност. При търсенето са изпробвани различни методи. Първият от тях е тиранията, т.е. абсолютната власт на един човек. Много бързо този метод показа пълната си неефективност, защото само слаби индивиди се поддадоха на контрол. По-дръзките хора можеха да устоят на атаката и заплахите.

Религията е дошла да замени това насилие. Този начин на координиране на връзките с обществеността показа много по-голяма ефективност. Но той също не може напълно да се справи със задачата, защото религията е способна да сближава изключително вярващите. Следователно, когато всички методи показват своето бездействие, законът е изобретен. Тази съвкупност от норми, одобрени от отделна социална група, е най-добрият регулатор на социалните отношения. В същото време съществуват специфични източници и форми на право. Те показват ефективността и характеристиките на тази категория. Следователно източниците на правото, формите на правото трябва да бъдат анализирани, за да се разберат всички аспекти на регулатора на социалните отношения.

Какво е правилно?

Всяка категория има своя собствена форма, прояви и особености. Въпреки това, за подробен анализ на едно явление, неговата концепция трябва да бъде анализирана. Например какво е правилното? Според общата теория, тя е регулатор на социалните отношения, състоящ се от цялостна система от държавно санкционирани правила на поведение. Последният елемент, от своя страна, се характеризира с фиксиране в официалния ред. Това означава, че такива правила са норми, които са задължителни за всички.

В допълнение, нарушаването на тези стандарти води до появата на отрицателна реакция на държавата. Това означава, че за гражданите, предвидени за правна отговорност. Съществуването на закон зависи от много фактори. На първо място, човешкото съзнание е от ключово значение. Това означава, че хората трябва да разберат същността на задълженията, които им се възлагат от държавната формация. Друг важен елемент, разбира се, е системата от източници и форми на реализация на закона. Благодарение на тях този регулатор работи в определена държава.

Източници на правото (правни форми): понятието

Има много теоретични разработки за произхода на юриспруденцията. В продължение на много години много учени се опитват да разкрият къде законът намира своето начало и как се проявява. През 21-ви век е разработен общ теоретичен подход. Според него източниците (формите) на закона са специфичните начини, по които нормите са фиксирани, придобиват тяхното външно изражение. В същото време има голям брой интерпретации на разбирането на този термин.

Разлика на понятия

Трябва да се отбележи, че източниците на правото, формите на правото не винаги са идентифицирани. Много често представените концепции са представени като напълно различни термини. Например източниците на правото се считат за обективни явления на реалността, които пораждат специфични правила за поведение, санкционирани от държавата. На свой ред, формата се отнася до официалния начин на изразяване, съвкупността от вече създадените норми. В същото време има и трета гледна точка по този въпрос. Според него източниците са исторически паметници на закона, примери за които включват законите на Хамураби и др. Но ако анализираме източниците и формите на руското право, в този случай представените термини са абсолютно идентични.

Видове източници (формуляри)

В правната наука могат да се намерят много подходи за разграничаване на видовете феномен, разглеждани в статията. Но, както показва практиката, съществува единна класическа представа за разделяне на видовете. Според него източниците (формите) на закона включват следните документи и понятия:

 • Нормативно-правен акт.
 • Правен прецедент.
 • Правен обичай.
 • Регулаторни споразумения.
 • Наука (теории, доктрини, идеи и т.н.).

Списъкът съдържа основните форми (източници) на правото, които съществуват днес в света. Разбира се, не всички от тях се използват в Руската федерация, което ще бъде споменато по-късно в статията.

Характеристики на регламента

Източници на правото (правни форми) са официални документи или актове. В много държави те са основни. Нормативният акт е добър, защото неговите разпоредби са записани в официални документи и не остават в паметта на хората. По този начин, той е не само ефективен, но и лесен за използване. По правило регулаторен акт е официален документ, издаден в писмена форма.

Основните предимства на този източник (форма) на закона са следните фактори:

 1. Чрез нея можете да повлияете на обществените отношения възможно най-бързо и напълно.
 2. Прилагането на нормите е възможно благодарение на принудителните методи.
 3. За да използвате разпоредбите на регламентите, можете да използвате конкретни предмети, които са публични органи.
 4. На цялата територия на използване регулаторният акт се разбира по същия начин.

Трябва също да се отбележи, че източниците и формите на руското законодателство до голяма степен се основават на регулаторен акт. Тя е ключова в тази система.

прецедент

Формите (източниците) на правата на Русия не съдържат прецедент в тяхната структура. С други думи, тя не се признава на територията на нашата държава. Въпреки това, в страните от англосаксонската правна фамилия този източник не само съществува, но се използва активно на практика.

Освен това той е по-подходящ от регулаторния акт. По същество, прецедент е решение на официален орган по случай, който става общ, референция за всички последващи прегледи на подобни ситуации. Този източник е най-старият от всички. Защото прецедентът е разработен и широко използван в държавите от древния свят. Съвременният облик на източника се появява в Англия през XII век. Прецедентът има няколко характеристики:

 • Плурализъм. Доказателства, че властите, които издават официални решения, могат да генерират такъв източник.
 • Казуизмът е характеристика, която говори за спецификата на един прецедент. Тоест, то се появява и се използва в специфични случаи.
 • Гъвкавост. С други думи, за да се реши един случай, има няколко начина за развитие на събития.

Така прецедентът е доста ефективен източник (форма) на правото. Използването му обаче е възможно само в някои държави, чиято правна система се отличава със своите особености.

Обичай на правен характер

Източниците на правото (правни форми) се развиват предимно от митниците, съществували още преди създаването на регулатора на социалните отношения, споменат в статията. Те са правило за поведение, което е неписано. Правният обичай произтича от прилагането на определени правила за голям период от време. В същото време такъв източник трябва да бъде признат от държавата. В противен случай използването му няма да бъде официално. Съществуват редица характеристики, за които се характеризират митниците, например:

 1. Тя трябва да съществува за продължителен период от време. Използването на обичай трябва да стане навик на хората и да не повдига никакви въпроси. С други думи, това правило става общоприето.
 2. В преобладаващата част от случаите обичая е устен източник на закон. Той не е записан никъде. Тя съществува в умовете на хората, които го използват постоянно.
 3. По правило всички митници, без изключение, съществуват на определена територия. Той говори за техния местен характер. Ако не вземете предвид особеностите на правната система на Руската федерация, то в повечето случаи този източник е неотделим от религиозните норми.

Така обичая е ефективен местен източник и форма на изразяване на правни норми. Днес тя активно се използва в международната правна област.

Регулаторни споразумения

Регулаторните споразумения за съдържание, заедно с другите представени категории, са източник на правото. Но не бива да се бърка с обикновен граждански договор. Тя трябва задължително да използва нормата, която е натоварена с задълженията на определен брой конкретни лица. Като се вземат предвид тези характеристики, може да се заключи, че регулаторният договор е акт на волята на отделните участници, насочен към установяване и създаване на специфичен правен режим. Той се използва в повечето страни днес. Формулярите (източниците на правото) на Руската федерация съдържат и регулаторни споразумения. В Руската федерация тя се използва за решаване на вътрешни проблеми.

Правна наука

Най-често срещаният и истински общ източник на правото е науката. Именно теоретичните разработки в тази област ви позволяват да следите времето и да поддържате регулатора на връзките с обществеността в правилната форма. Днес правната наука се развива активно в почти всички страни. Неговите прояви са доктрини, теории и идеи.

заключение

И така, ние разглеждаме формите (източниците) на правото в Руската федерация и света. Заслужава да се отбележи, че почти всеки един от тях е активен днес. Това дава възможност за ефективно реализиране на правото да се координират отношенията на обществото възможно най-бързо и ефективно.

arrow