Обезщетения за семейства с ниски доходи: списък с начините за получаване

Anonim

Правителството на Руската федерация редовно въвежда редица мерки за улесняване предоставянето на помощ на различни уязвими категории от населението. Те включват семейства с ниски доходи, в които има малка сума за един член на семейството. Ето защо се предлагат различни обезщетения и обезщетения за семейства с ниски доходи. Гражданите трябва самостоятелно да се ангажират с техния дизайн, както и да потвърдят статута си. Важно е да се разбере кой може да се отнася към бедните, какви мерки за подкрепа се възлагат и какво хората могат да очакват допълнително.

Промени през 2018 г.

В началото на 2018 г. бяха въведени фундаментални промени в социалната политика на страната. Много внимание е отделено на уязвимите категории граждани. Ползите за бедните семейства се увеличиха значително през 2018 г.

Сега се използва малко по-различен начин за осигуряване на деца, затова средствата се прехвърлят на адреса. Това дава възможност на гражданите да разчитат на наистина значителни ползи.

Освен това броят на обезщетенията за бедните се е увеличил.

Законодателно регулиране

Основният законодателен акт, който трябва да се използва от гражданите, които получават ниски доходи, е Федералният закон "За държавната социална помощ". Основните разпоредби на този закон включват:

 • установено е кой може да се счита за беден, за който са наложени определени изисквания към гражданите;
 • адрес на посоката на парите;
 • основната цел на такъв закон е да се намали неравенството между гражданите;
 • иновациите се състоят във факта, че правителствените разходи за предоставяне на различни обезщетения на семействата с ниски доходи се увеличават.

Но дори и при такива промени плащанията все още се смятат за не твърде високи, така че те не са достатъчни, за да задоволят напълно всички изисквания и изисквания на гражданите.

Кой може да се счита за беден?

Първоначално е важно да се разберат изискванията за този статут. Как да получите семейни помощи с ниски доходи? За да направите това, първо трябва да потвърдите спазването на определени условия. Основните изисквания включват:

 • за член на семейството се отчита доход, който не надвишава установения минимум в региона;
 • Комисията проверява дали всички членове на семейството живеят заедно и живеят заедно;
 • не само съпрузите и децата им принадлежат към едно и също семейство, но също и на баби с дядовци, внуци, доведени дъщери, бащи, мащехи и дори официални настойници и отделения;
 • децата могат да бъдат роднини или осиновители;
 • предимство при предоставяне на подкрепа се ползват от семейства, в които има пенсионери или хора с увреждания;
 • може да се получи от семейства без деца, както и от самотен родител;
 • Не е позволено да се признават като нуждаещи се двойки, които не са регистрирали официално връзката си и живеят в граждански брак;
 • ще се получи отказ, ако съпрузите живеят на различни места.

Ниското ниво на доходите на гражданите трябва да бъде резултат от обстоятелства извън техния контрол. Следователно, ако хората просто не искат да работят или злоупотребяват с наркотици или алкохол, тогава не трябва да се разчита на семейства с ниски доходи.

Други условия за получаване на този статут се определят от общинските власти на конкретния регион, в който живеят кандидатите. Решението се взема от органите за социална сигурност или от администрацията. В същото време е важно да се докаже, че хората наистина се опитват по всякакъв начин да подобрят финансовото си състояние, така че работят и печелят пари по различни методи.

Как да получите статус?

Първоначално семейството трябва да гарантира, че отговаря на всички горепосочени изисквания. Обезщетенията за семейства с ниски доходи през 2018 г. се предоставят само на граждани с надлежно регистриран статут. За тази цел се извършват следните действия:

 • събират се документи, потвърждаващи, че гражданите отговарят на горните изисквания;
 • документите се прехвърлят заедно със заявлението към агенциите за социална сигурност;
 • тогава трябва да изчакате решение, а ако е положително, тогава можете да организирате различни обезщетения и помощи.

Потвърдете, че този статус е необходим ежегодно. Това се дължи на факта, че финансовото състояние на всяко семейство може да се промени по всяко време.

Какви документи са необходими?

За регистрационен статус ще трябва да подготви определена документация. Документи за обезщетения за семейства с ниски доходи са представени с документи:

 • удостоверения за доходи на работещи граждани;
 • други документи, които показват наличието на други официални приходи, като например лизинг;
 • извлечение от банкови сметки, по които се виждат движенията на средствата на гражданите;
 • извлечение от USRN за всеки кандидат, съдържащо информация за това кои различни обекти на недвижими имоти принадлежат на гражданите;
 • паспорти и удостоверения за раждане на всички хора, принадлежащи към едно и също семейство;
 • ако членовете на семейството се пенсионират, те правят копие от своето удостоверение, а хората с увреждания копират документа, въз основа на който са определени определена група увреждания;
 • правилно писмено изявление.

Контактът трябва да бъде в органите за социална сигурност или в MFC. Регистрацията може да се извършва не само от майката на непълнолетните деца, но и от други членове на семейството. Обезщетенията, предоставяни на семейства с ниски доходи, се назначават от местните власти и затова често основно условие е необходимостта да се живее в региона за определен брой години.

Какви са предвидените плащания?

Най-важната мярка за подкрепа на гражданите е възможността за получаване на определени плащания от държавата. Обезщетенията за семейства с ниски доходи се възлагат от регионалните власти, затова трябва да научите за възможностите за получаване на пари директно във вашия град.

В някои региони бедните могат да ползват само обезщетения, а плащанията - не.

Обезщетения за деца

Ако едно дете е родено в семейство със статут на нисък доход, тогава жената може да разчита на многократни плащания. Обезщетенията за деца за семейства с ниски доходи са представени в няколко форми:

 • за 1, 5 години се изчислява надбавка, изчислена като 40% от средния доход, така че само една жена може да я получи, която е била официално назначена преди раждането и ако опитът е по-малък от две години, тогава се определя минималното плащане;
 • Допълнително се заплаща месечна вноска в средна сума от 10 523 рубли. за първото дете в семейството, но в някои региони тази сума е леко повишена;
 • в периода между 1.5 и три години можете да разчитате на 50 рубли на месец;
 • ако една жена стане регистрирана с консултация преди 12-та седмица от бременността, тя получава еднократна сума в размер на 613.14 рубли, но за това жената трябва да напише специално заявление и да вземе сертификат от консултацията, след което тези документи се изпращат в счетоводния отдел на предприятието, където тя е назначена;
 • при раждането на бебето се изплаща и еднократна сума за всяко бебе, така че ако се раждат близнаци, майката получава двойна сума, а размерът й за един е 16 759 рубли.

Тези плащания се считат за доста ниски, така че жените често са възмутени от факта, че не могат да живеят. Ето защо, Държавната Дума редовно разглежда възможността не само за увеличаване на подкрепата за деца за семейства с ниски доходи, но дори и за удължаване на периода, през който тя се изплаща.

Минималното плащане за дете под 1.5 години

Често се разглеждат ситуации, в които жените работят преди раждането на бебето за по-малко от две години или получават минимална заплата. В този случай им се предоставя минимална месечна детска надбавка за семейства с ниски доходи. Тя е през 2018 г. за първото дете е равна на 3795, 6 рубли. Тази сума се представя 40% от минималната работна заплата. Тя се изплаща, докато детето навърши 1, 5 години.

Помощта за деца за семейства с ниски доходи през 2018 г. е равна на 6131, 37 рубли, ако бебето не е първото в семейството.

Плащания на военни съпруги

Бедните семейства могат дори да принадлежат на военния персонал, ако отговарят на изискванията. Основната помощ на съпругата на военните е, че тя може да получи специално плащане от 180-ия ден от бременността, а размерът на това обезщетение е 26 хиляди рубли.

За да кандидатстват за такива помощи за деца за семейства с ниски доходи, трябва да бъдат изпълнени някои условия:

 • официална регистрация на брака;
 • мъж служи или се отказва не по-рано от шест месеца след датата, на която жената може да получи плащане.

Това обезщетение не се възлага на съпругите на курсанти или договорно наети служители.

Какво могат да очакват семейства с много деца?

Ако едно бедно семейство допълнително отглежда повече от две деца, то тогава е признато, че има много деца. При тези условия можете да разчитате на подкрепа от държавата:

 • осигуряването на matkapitala, което може да се използва за подобряване на жилищата, заплащане за образование на децата или увеличаване на пенсията на майката;
 • надбавките за големи семейства от бедни семейства се възлагат изключително от регионалните власти, следователно няма конкретна помощ на федерално равнище;
 • Обикновено на такива семейства се разпределят парцели земя, които могат да се използват за спомагателно земеделие или за изграждане на жилище.

Всяко семейство следва да кандидатства независимо от агенциите за социална сигурност, за да изясни възможността за използване на различни мерки за помощ. Размерът на обезщетенията за семейства с ниски доходи може леко да варира в различните региони. За да направите това, вземете предвид стандарта на живот, установените цени за различните продукти и стоки, както и икономическата ситуация в региона.

Какви отстъпки се предлагат за деца?

Важно е да се разберат не само различните плащания, на които възрастните в такова семейство могат да разчитат, но също така да се вземе предвид възможността за използване на различни мерки за подкрепа на децата. Те се създават от регионалните власти, но повечето градове предлагат помощ под формата на:

 • безплатна храна в различни градини и училища;
 • възможности за получаване на ваучери в санаториума на преференциални цени;
 • осигуряване на обезщетение за закупуване на формуляр за посещение на училище, което е представено чрез еднократно плащане, преведено в началото на септември;
 • безплатно пътуване за ученици;
 • възможности за организиране на децата в градината като бенефициенти.

Освен това могат да се прилагат и други начини за подобряване на живота на децата.

Други ползи

Гражданите могат, въз основа на множество общински актове, да използват други видове помощ, обикновено представлявана от различни обезщетения. Те включват:

 1. Безплатна регистрация на ИС, която ще позволи на хората да печелят повече от бизнес дейностите.
 2. Възможността за получаване на преференциална ипотека, поради която се определя ниска лихва, или дори част от цената на един апартамент се заплаща от държавата.
 3. Някои региони предлагат на гражданите с ниски доходи свободни парцели за земеделие или за изграждане на къща.
 4. Често ползите се предлагат дори от работодателите, така че бедните могат да разчитат на по-кратки работни часове или им се дава допълнителен отпуск.
 5. Предлагат се специални компенсационни плащания за плащане на битови сметки, но обикновено се възлагат, когато размерът на плащането надвишава допустимата стойност, така че ако плащането надвишава 22% от семейния доход, се предлага държавна помощ.
 6. В някои региони гражданите са освободени от заплащане на данък върху доходите на физическите лица.
 7. Има плащания за третото дете от регионалните власти.
 8. Безплатна правна помощ се предоставя на хората, така че те могат да получат професионален съвет по всяко време, както и подкрепа в съда.

Помощта за семейства с ниски доходи е разрешена само след официално потвърждаване на статута. Можете да научите за всички възможности в отдел „Социално осигуряване” на даден регион.

Каква помощ се предоставя в столицата и регионите?

Подкрепата за бедните се назначава от общинските власти. Следователно всяко семейство, което се нуждае от помощ и има възможност да докаже, че наистина има твърде ниски доходи, трябва да изучава местното законодателство, за да научи за различните възможности за себе си.

Отделните програми за всеки регион отчитат различните характеристики на града, които включват икономическото му състояние, нивото на безработица, броя на гражданите, установения жизнен стандарт и средните цени за важни стоки.

Помощта се плаща само за сметка на регионите, така че всеки град има свои собствени мерки за подкрепа. В столицата обезщетенията за големи семейства са по-високи от плащанията в други региони с около 35%. В Санкт Петербург се отпускат и значителни обезщетения, които надвишават с около 20% ползите в други градове.

В Москва гражданите могат да кандидатстват за статут и различни видове помощ, без да се налага да напускат дома си. За да направите това, можете да използвате специализиран ресурс, чиято основна цел е предоставянето на обществени услуги. На този сайт се попълват различни заявления и се предоставят копия от необходимите документи.

При какви условия семейството не може да бъде признато за бедно?

Съществуват определени условия, при които на гражданите не се разрешава да получат статута на бедните. Това се отнася за ситуации, в които те умишлено подценяват доходите си, не искат да работят или дори предоставят невярна информация на държавните служители. Не се разрешава издаването на този статут на гражданите:

 • ако хората са в трудоспособна възраст, но не са ангажирани с намиране на работа и не са регистрирани в центъра по заетостта;
 • гражданите злоупотребяват с алкохол или приемат наркотици;
 • съпрузите са официално сключени, но живеят в различни апартаменти;
 • Невалидна информация или подправени документи се прехвърлят на социалноосигурителните органи.

В последния случай гражданите могат да бъдат привлечени към административна отговорност, защото умишлено заблуждават държавните служители.

Така бедните граждани могат да разчитат на различни видове помощ от държавата, представлявана от плащания или обезщетения. Това изисква доказателство, че семейството отговаря на всички изисквания. За тази цел подгответе необходимите документи, предадени на органите за социална сигурност. Само след потвърждаване на статута можете да разчитате на подкрепа за деца и възрастни.

arrow