Член "Измама" на Наказателния кодекс на Руската федерация: характеристики и разграничение от съседни композиции

Anonim

Статията "Измама" на Наказателния кодекс на Руската федерация съдържа един от видовете кражба, която, за разлика от другите, има специална характеристика - методът. Какво е това престъпление и как да го разграничим от подобни състави, предвидени от закона? Тази статия ще каже това.

Член "Измама" на Наказателния кодекс на Руската федерация: описание

Предмет на това престъпление са имуществените отношения.

В края на краищата, тя винаги боли собствеността на други хора. Статията "Измама" на Наказателния кодекс на Руската федерация предвижда действие - кражба на имущество или придобиване на права върху него. В този случай задължителният атрибут е методът: измама или нарушение на доверието. Сега ги описваме. Под измама може да се разбере посланието с невярна информация за определени обстоятелства или тяхното укриване, мълчанието за тях. Злоупотребата с доверие е използването на специална, приятелска, уважителна връзка между жертвата и лицето, извършило престъплението. Статията „Измама” на Наказателния кодекс на Руската федерация също е особена в това, че в резултат на това измаменото лице доброволно и независимо прехвърля определено имущество или право на него на извършителя. Друга задължителна характеристика е целта на наемника. Нарушителят неизбежно желае да извлече полза от имущественото естество от извършеното действие. Вината на подобно действие винаги е умишлена и намерението е пряко. В допълнение, член "Измама" на Наказателния кодекс на Руската федерация съдържа допълнителни 3 части, които включват квалифицирани знаци.

Законодателят посочва извършването на престъпление от няколко заговорнически лица, степента на увреждане, използването на служебно положение, както и лишаването на правото на жертвата на жилище.

Измама: специални формулировки

Всъщност в наказателното право няма едно правило, свързано с това престъпление, а членът „Измама“ на Наказателния кодекс на Руската федерация не е единственият. Освен това, съдържащо в себе си цялостния състав на измамите, съществуват редица правни разпоредби, които са от специален характер. Те включват следното за 6 стандарта. В тях отговорността за измама се класифицира според областта, в която е извършена.

Така че, ако престъплението е извършено с помощта на разплащателни карти, тогава извършителят ще бъде наказан в съответствие с чл. 159.3, а не в съответствие с 159 или две.

Измама: разграничаване от съседни композиции

Има много елементи на кражба в закона и е важно да ги разграничим, за да може човек да носи отговорност за извършеното от него престъпление, а не за друго незаконно действие. Да вземем, например, кражбата, за която е посветен член 158 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Измамата се различава от това незаконно действие по начина, по който е извършено. Ако в случай на кражба, кражбата се извърши тайно и пряко от извършителя, тогава в въпросното деяние жертвата под влиянието на заблуда ще се раздели с имуществото доброволно. Но в същото време те имат един и същ обект - имуществени отношения. Човек не трябва дори да се сравни с престъплението, за което обмисляме да избегнем изплащането на заем, който съдържа член 177 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Измамите от това неправомерно действие се различават по всички задължителни характеристики. Тези престъпления са толкова различни, че дори се съдържат в различни глави на Наказателния кодекс на Руската федерация.

arrow